Zobacz mapy

realizowanego projektu

Pobierz aplikację

mobilną na swój telefon

Atrakcje

przyrodnicze i zabytki

Kalendarz imprez

w naszej gminie

Szlaki turystyczne

zobacz szlaki

Gdzie zjeść i spać?

Informator turystyczny

Obiekty

sportowe, rekreacyjne, dla dzieci

Polecane strony

przydatne linki

Szlaki turystyczne

A. SZLAKI ROWEROWE

czerwony (okrężny)

Zielonki Hala Sportowa 0,0 – Witkowice, d. prochownia (szlaki nr 2 i 4) 2,9 – Witkowice ul. Dożynkowa (szlaki nr 2, 4, 12) 3,4 – Witkowice Park Leśny – Bibice ul. Parkowa (szlaki 4, 12)) 5,6 – Bibice Izba Regionalna 7,2 – Fort Bibice (szlak nr 12) 7,7 – Fort Zielonki 9,1 (szlak nr 7) – węzeł szlaków za fortem „Zielonki” (szlaki nr 2, 7) 9,4 – Garlica dwór 11,7 – Wola Zachariaszowska centrum (szlaki nr 2, 6) 13,0 – Międzygaj (dolina Naramki; szlak nr 8) 15,2 – Gielniówka 16,0 – Owczary centrum 17,2 – Brzozówka (szlak nr 5) 18,4 – Niebyła droga wojewódzka 20,0 – Dolina Korzkiewki 21,6 – Grębynice (szlaki nr 10, 13)) 22,7 – Korzkiew kościół 23,5 – Korzkiew zamek ( szlaki nr 5, 10, 13) 23,9 – Przybysławice droga wojewódzka 25,5 – Chochół 26,8 – Trojanowice centrum 28,6 – Dolina Prądnika 29,7 – Pękowice 31,0 – Zielonki Hala Sportowa 32,5

Szlak o walorach krajobrazowych ukazujący najciekawsze zakątki gminy Zielonki.

Szlak w południowej jego części można zaliczyć do łatwych. Prowadzi niemal równinnym terem pogranicza Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Bramy Krakowskiej, w której obrębie położony jest Kraków. W północnej części trasę charakteryzują duże różnice wysokości pomiędzy wspomnianymi dolinkami Korzkiewski, Naramki i Prądnika a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Przykładowo przy pokonywaniu doliny Garliczki czekają nas przewyższenia rzędu 40 m, które będziemy pokonywać na dystansie od 350-400 m; doliny Korzkiewki rzędu 80 m na odcinku 1,6 km między Niebyłą (najwyższy punkt trasy szlaku - 400 m n.p.m.) a dnem doliny czy 40 m przewyższenia na dystansie 0,6 km przy wyjeździe z doliny Prądnika do Trojanowic. Ogólnie szlak nie należy do łatwych, a mniejsze lub większe podjazdy spotkamy praktycznie na całej jego trasie. Stąd mniej zaprawieni, biorąc pod uwagę dojazd z Krakowa (najlepiej do Witkowic), a także fakt, że szlak prowadzi odsłoniętymi wierzchowinami, co jest istotne w upalne dni, winni zaplanować sobie odpowiednio skróconą trasę przy wykorzystaniu niżej podanych innych szlaków, w tym szlaków łącznikowych. Na trasie wspomniane jurajskie dolinki oraz dolinka Bibiczanki (Park Leśny w Krakowie Witkowicach), zamek i kościół w Korzkwi, zespoły dworskie w Garlicy Murowanej i Owczarach, Izba Regionalna w Bibicach, poaustriackie forty w Bibicach i Zielonkach, szereg miejsc widokowych m.in. w rejonie Woli Zachariaszowskiej, Międzygaja, Grębynic czy Garlicy Murowanej.

niebieski (średnicowy)

Wola Zachariaszowska - Bibice, ul. Droga Królewska (szlak nr 1) 2,4 - węzeł szlaków za fortem Zielonki (szlak nr 1, 7) 3,4 - Zielonki (ul. Galicyjska) 5,2 - Witkowice, d. prochownia (szlaki: nr 1, 4) 7,0 Szlak łatwy, pozbawiony większych deniwelacji, prowadzący głównie drogami utwardzonymi, a między Zielonkami a Witkowicami drogą gruntową, o walorach krajobrazowych. Jego przebieg umożliwia wygodne i znaczne skrócenie przejazdu szlakiem głównym czerwonym - nr 1, poprzez ominięcie położonej w dolinie Naramki Garlicy Murowanej, a także dojazd do centrum Zielonek.

zielony (okrężny)

Raciborowice (szlak nr 4, 14) - Dziekanowice (szlak nr 9) 1,4 - Bosutów 3,1- droga do Węgrzc (szlak nr 4) 3,7 - Boleń pętla 4,2 - Michałowice Komora (pomnik Legionów) 6,1 - Bibice Wąwóz Kamieniec (szlak nr 7) 8,0 - Wola Zachariaszowska Kresy (szlak nr 6) 10,4 - Michałowice Podedworze 13,9 - Więcławice Stare 18,1 - Raciborowice 23,2.

Szlak o dużych walorach krajobrazowych prowadzący na szeregu odcinkach niezabudowanymi jeszcze terenami przez wschodnie rejony gminy Zielonki, głównie drogami asfaltowymi o minimalnym natężeniu ruchu oraz drogami utwardzonymi. Na dystansie 3,6 km od Raciborowic szlak biegnie wspólnie z opisanym niżej, lecz w odwrotnym kierunku szlakiem czarnym nr 4 - Kościuszkowskim, który przy wykorzystaniu kolejnych szlaków, w tym szlaku czerwonego nr 1 umożliwia zaplanowanie okrężnej wycieczki. Technicznie - szlak jest średniej trudności biorąc pod uwagę podjazdy pod pomnik w Bosutowie, z doliny Dłubni do Dziekanowic, a także wyjazd z Wąwozu Kamieniec.

czarny – łącznikowy (Kościuszkowski)

Kraków (Dworek Białoprądnicki) - Witkowice, d. prochownia (szlak nr 1 i 2) 1,8 - Bibice ul. Parkowa (szlak nr 1 i 12) 4,5 - fort Węgrzce 5,6 - fort Łysa Góra (szlak nr 12) 6,0 - Węgrzce, rejon d. dworu 7,5 - Bosutów (szlak nr 3) 9,2 - Bosutów 9,9 - Dziekanowice (szlak nr 9) 11,5 - Raciborowice węzeł szlaków 12,9.

Szlak został wyznakowany, jako dojazdowy z Krakowa (rejon Dworku Białoprądnickiego) do przebiegającej przez Raciborowice i liczącej 96 km pętli czerwonego Szlaku Kościuszkowskiego. Stąd też posiada na dość znacznych odcinkach wspólny przebieg z innymi szlakami, w tym szlakiem nr 1 - czerwonym. Na swej trasie przecina kilka dolin, sprowadzając ostatecznie do doliny Dłubni. Stąd należy się liczyć z szeregiem kolejnych podjazdów i zjazdów. Najtrudniejszym w tym zakresie jest odcinek Bibice - Węgrzce - Bosutów, wymagający pokonania łącznie 80 m wysokości na dystansie ok. 2 km, przy analogicznej sumie zjazdów.

czarny łącznikowy (Korzkiewski)

Korzkiew zamek (szlaki nr 1, 10, 13) - punkt spoczynkowy w Brzozówce 1,7 – Owczary (szlak nr 1) 3,6

Szlak łącznikowy umożliwiający skrócenie przejazdu szlakiem głównym nr 1 (czerwonym) o około 2 km i łatwiejszy dojazd pod zamek w Korzkwi. W przeciwnym kierunku - z Korzkwi uciążliwym może okazać się podjazd z doliny Korzkiewki na skraj Brzozówki Korzkiewskiej, gdzie przy boisku urządzono punkt wypoczynkowo-biwakowy.

czarny łącznikowy (Woli Zachariaszowskiej)

Wola Zachariaszowska (szlak nr 1 i 2) - Wola Zachariaszowska Kresy (szlak nr 3) 1,5

Krótki szlak będący przedłużeniem szlaku nr 3 zielonego do połączenia ze szlakami nr 1 czerwonym oraz nr 2 niebieskim. Prowadzi na dystansie około 800 m drogą gruntową pokonując na całej swej długości ponad 40 m różnicę wzniesień

czarny - łącznikowy (Bibicki)

Bibice Wąwóz Kamieniec (szlak nr 3) - Zielonki, ul. Królewska 1,7 - węzeł szlaków za fortem Zielonki (szlaki nr 1 i 2) 2,7

Szlak tworzy alternatywne do szlaku czerwonego nr 1 połączenie Bibic z fortem Zielonki umożliwiając lepsze i krótsze wykorzystanie szlaku nr 3 zielonego.

czarny doliny Garliczki (Naramki)

Międzygaje (szlak nr 1) - Narama 2,7 - Iwanowice Dworskie (szlak nr 12) 8,8

Szlak prowadzi górnym odcinkiem doliny Naramki, bez deniwelacji, głównie drogami asfaltowymi. Tworzy pętlę ze szlakiem niebieskim doliny Dłubni, który na mapie ukazuje się fragmentarycznie między Raciborowicami a Młodziejowicami; łączy także szlaki czerwony (nr 1) z zielonym (nr 4) i niebieskim (nr 3).

żółty łącznikowy (Batowicki)

Kraków zbieg ul. Gustawa Morcinka i ul. Jeziorany - skręt do Batowic 0,9 - wiadukt kolejowy nad Dłubnią 1,7 - Batowice kapliczka 2,7 - Dziekanowice centrum (węzeł szlaków) 3,5

Łatwy szlak dojazdowy do szlaków: zielonego nr 3 i czarnego nr 4 prowadzący w większości doliną Dłubni. Od skrzyżowania z ul. Morcinka w Krakowie łatwy dojazd do os. Mistrzejowice (ok. 0,7 km); podobnie z centrum Batowic do os. Piastów (1 km). Połączenie ze szlakiem niebieskim doliny Dłubni nr 14 (poza ramką mapy) stwarza dodatkowe warianty przejażdżek w najbliższej okolicy miasta.

niebieski (łącznikowy)

Korzkiew - Grębynice 0,7 - Prądnik Korzkiewski 3,0

Szlak zapewnia dojazd do doliny Prądnika w Prądniku Korzkiewskim i dalej do Ojcowa (6 km) lub w przeciwnym kierunku do szosy Wielka Wieś - Korzkiew (1,8 km). Utrudnienie na szlaku stwarza wyniosłość Grębynic (ok. 350 m n.p.m.) położonych około 60 m ponad oby wspomnianymi dolinami.


B. PIESZE (dostępne dla rowerów)

Szlak Orlich Gniazd

Kraków, os. Krowodrza Górka - Czerwony Most (szlak nr 12) 3,8 - Pękowice (szlak nr 12) 5,1 - Giebułtów (szlak nr 15) 7,6 - Prądnik Korzkiewski (szlak nr 10, 13, 15) 11,8 - Ojców centrum (węzeł szlaków pieszych) 17,8 - Pieskowa Skała 25,8 - Rabsztyn 50,9 - Podzamcze 89,1 - Częstochowa 164 .

To bodaj najbardziej znany znakowany szlak turystyczny w Polsce. Założony w połowie XX w. łączy największe średniowieczne zamki usytuowane na wapiennych wzniesieniach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, które patetycznie nazwano „orlimi gniazdami”. Lokalnie pełni funkcję trasy dojazdowej do Ojcowa prowadząc od Pękowic do Giebułtowa widokową drogą ponad doliną Prądnika, a dalej płasko jej dnem. Szlak jest dobrze przejezdny rowerem.

Szlak Twierdzy Kraków

Kraków Nowa Huta: ul. Ujastek Mogilski - fort Mogiła 0,2 - Kopiec Wandy 0,8 - al. Solidarności 2,1 - Krzesławice Dworek Matejki 3,3 - fort Grębałów 5,7 - fort Krzesławice 6,7 - fort Dłubnia 7,8 - fort Mistrzejowice 10,3 - fort Batowice 12,0 - fort Sudół 13,7 - Powstańców/Reduta 13,7 - Węgrzce fort Łysa Góra (szlak nr 4) 17,5 - fort Węgrzce 17,9 - Witkowice ul. Dożynkowa (szlak nr 1) 21,2 - fort Bibice (szlak nr 1) 23,7 - fort Zielonki (szlaki nr 1 i 7) 24,5 - Zielonki centrum 26,1 - fort Pękowice (szlak nr 11) 28, 1 - Pękowice (szlak nr 11) 28,4 - fort Tonie 29,1 - Jasnogórska 32,0 - Ojcowska - Pasternik 35,0 - Tetmajera - fort Mydlniki 36,9 - Balicka - Podłużna - tradytor fortu Olszanica 41,0 - Rzepichy (dojście do fortu Olszanica) 42,0 - fort Skała 43,1 - fort Krępak 45,1 - Las Wolski fort Gumańczy Dół - Kopiec Kościuszki (fort Kościuszko) 52,9 - al. Waszyngtona - Kraków Salwator 54,4.

niebieski

Przybysławice - Korzkiew zamek (szlaki nr 1, 5, 13) 1,3 - Prądnik Korzkiewski (szlaki nr 11, 15) 3,9 - droga 94 (olkuska) 6,1 - Dolina Kluczwody (Zamkowe Skały) 7,4

Szlak jest pozostałością dawnego okrężnego szlaku wokół Krakowa założonego jeszcze w latach 60. XX w. Obecnie, wobec istniejących szlaków rowerowych, jego znaczenie jest niewielkie, ograniczające się do odcinka z Przybysławic do Korzkwi oraz fragmentu z doliny Prądnika (Prądnika Korzkiewskiego) do doliny Kluczwody (poza ramką mapy). Między Korzkwią a Prądnikiem Korzkiewskim szlak biegnie tą samą trasą, co szlak rowerowy niebieski.


C. OKOLICZNOŚCIOWE

Szlak Stanisława Wyspiańskiego 

Szlak okrężny, dł. 3,6 km oznakowany jako zielony szlak pieszy, wyposażony w tablice informacyjne. Prowadzi ulicami od Szkoły Podstawowej w Bibicach przez Węgrzce, obok fortów i przez centrum wsi, gdzie posiada odnogę (szlak niebieski) o dł. 2,4 km do dworu w Boleniu. Szlak oznakowano w 2017 roku w ramach Roku Stanisława Wyspiańskiego w związku ze 110 rocznicą śmierci artysty celem przypomnienia okresu jego zamieszkiwania w Węgrzcach.

Ścieżka historyczno-edukacyjna "Zjednoczeni w Niepodległej" 

Wytyczona w 2018 r. w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przypomina, ze do I wojny światowej przez środek obecnej gminy Zielonki ze wschodu na zachód przebiegała granica między zaborami rosyjskim i austriackim. Pętla ścieżki oznakowanej jako szlak spacerowo-edukacyjny z Woli Zachariaszowskiej przez Garlicę Murowaną liczy 4,8 km, odnoga do ul Granicznej w Bibicach 1,0 km. Na trasie umieszczono kilka tablic informujących o biegu dawnej granicy zaborów.

Drogi św. Jakuba 

Nawiązują do sięgających wczesnego średniowiecza szlaków pątniczych, prowadzących przez Europę do Santiago de Compostella w Hiszpanii, wg tradycji miejsca pochówku św. Jakuba Apostoła. Na mapie widoczny jest ostatni 12 kilometrowy etap Małopolskiej Drogi św. Jakuba (Sandomierz-Kraków-Bielsko-Biała) prowadzący z Więcławic przez Książniczki (gm. Michałowice), Bosutów do Krakowa. Druga nitka Szlaku nazwana "Via Regia" (Droga Królewska) prowadzi historycznym traktem handlowym z Podkarpacia przez Tarnów, Kraków, Olkusz, Piekary Śląskie do Zgorzelca. Jej odcinek z Krakowa w kierunku Ojcowa pokrywa się ze szlakiem Orlich Gniazd. Szlak oznakowany jest niebieskimi znakami z muszlą św Jakuba i żółtymi strzałkami.