Zobacz mapy

realizowanego projektu

Pobierz aplikację

mobilną na swój telefon

Atrakcje

przyrodnicze i zabytki

Kalendarz imprez

w naszej gminie

Szlaki turystyczne

zobacz szlaki

Gdzie zjeść i spać?

Informator turystyczny

Obiekty

sportowe, rekreacyjne, dla dzieci

Polecane strony

przydatne linki

Atrakcje - Zabytki

Zamek w Korzkwi

Zamek w Korzkwi – Największą atrakcją Doliny Korzkiewki jest malowniczo położone korzkiewskie orle gniazdo. W 1352 r. górę zwaną Korzkiew kupił Jan z Syrokomli, by zbudować tu obronną rodową rezydencję. Na stromym wzniesieniu powstała wieża mieszkalno-obronna otoczona kamiennym murem. W trakcie rozbudowy w XV w. oraz późniejszej, renesansowej w latach 80. XVI w. zamek uzyskał swój zasadniczy kształt. Odnowiony przez Jordanów na pocz. XVIII w., opuszczony z początkiem XIX w. zaczął popadać w ruinę. W 1997 r. rozpoczęto dzieło rekonstrukcji założenia, obecnie w zamku działa hotel. U stóp zamkowego wzgórza znajduje się park krajobrazowy, założony w 1820 r. na powierzchni ok. 6 ha. Zachowało się w nim sporo starodrzewia, w tym szereg lip i jesionów uznanych za pomniki przyrody.

Kościół parafialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

Kościół parafialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. – Położony 35 m ponad korytem Korzkiewki, przewyższa ulokowany na przeciwległym wzgórzu zamek o 13 m. Pierwsza świątynia, pochodząca z 2 połowy XIV w., była drewniana. Obecną ufundował w 1623 r. Aleksander Ługowski, starosta lelowski nadając jej obronny charakter. Surowość bryły kościoła kontrastuje z bogatym, jednolicie barokowym (poza polichromiami i witrażami z poł. XX w.) wyposażeniem jego wnętrza. Składają się na nie trzy, wysokiej artystycznej wartości, ołtarze z 2 ćw. XVII w. Kościół słynie z zachowanych bogatych paramentów. Najcenniejsze z nich, gotyckie, relikwiarz i monstrancja z XV w. eksponowane w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

Kościół w Zielonkach

Kościół w Zielonkach –  Cennym zabytkiem jest późnogotycki (z elementami renesansowymi) kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wzniesiony w 1 poł. XVI w., aż do 1878 r. pozostawał filialnym akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie. Przypomina o tym umieszczony w 1726 r. na frontonie świątyni herb Akademii Krakowskiej. Kościół zachował się bez większych zmian, choć jego zachodnią fasadę zmieniono w latach 60. XX w. przybudówką z trójkątnym frontonem. Wewnątrz na uwagę zasługują renesansowe portale oraz kamienne tabernakulum ścienne z 1533 r., barokowe ołtarze, w tym ołtarz główny z obrazem Narodzenia NMP i posągami św. Joachima i św. Anny, wykonanymi w 1728 r., przez rzeźbiarza krakowskiego Antoniego Frączkiewicza. 

Zespół dworski w Boleniu

Zespół dworski w Boleniu – godnym uwagi jest XIX-wieczny dwór, w którym zamieszkała Helena Unierzyska, córka Jana Matejki. Teren, na którym powstał, stanowił resztówkę dawnego założenia dworskiego o proweniencji średniowiecznej. W 1914 r. dwór został udostępniony dla wojska. W części, gdzie mieściła się pracownia, rozebrano dach wstawiając działo, które po wojnie zdemontowano. Pierwotny stan dwór odzyskał w latach 90. XX w. Dwór jest własnością prywatną.

Zespół dworski w Garlicy Murowanej

Zespół dworski w Garlicy Murowanej – szczególnie cennym zabytkiem jest renesansowy lamus, z początku XVII w. który pierwotnie pełnił funkcję bramy wjazdowej na teren dworski. Jest to piętrowy budynek na planie kwadratu, z zachowanym skromnym detalem renesansowym w postaci rustykowanego portalu po dawnym przejeździe oraz obramień okiennych. Lamus stanowi najstarszy element rozległego zespołu dworskiego, z którego zachowały się także: klasycystyczna brama wjazdowa z 1 poł. XIX w. i spichlerz z tego samego okresu.

Zespół dworski w Owczarach

Zespół dworski w Owczarach -  zachował się zespół dworski będący przed II wojną własnością inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego działacza gospodarczego, wicepremiera Polski w latach 1935-39. Obecnie we dworze, który pochodzi z pocz. XX w. i został rozbudowany w połowie lat 80. XX w. mieści się Dom Pomocy Społecznej. Otacza go założony jeszcze w 2 poł.  XVIII w. i przekomponowany na przełomie XIX/XX w. park krajobrazowy ze wspaniałymi okazami drzew ( m.in . dębami, lipami, bukami, grabem i modrzewiem) uznanymi za pomniki  przyrody.

Relikty zabudowy wiejskiej

Relikty zabudowy wiejskiej -  –  m.in . w Bosutowie chałupy sięgające swoją metryką 1918 r., czy przydrożne kapliczki, jak np. XVII-wieczna oryginalna kapliczka słupowa z majolikowymi kaflami w Batowicach, czy również XVII-wieczna kapliczka w kształcie kamiennej kolumny zwieńczonej latarnią, w której umieszczono figurę Piety usytuowana „Na Rozdziałowskim” w Zielonkach, czyli na rogatkach miasta Krakowa.

Fort 45 Zielonki

Fort 45 Zielonki - Marszowiec - cenny zabytek sztuki fortyfikacyjnej, klasyczny fort artyleryjski wraz ze wspomagającymi go trzema bateriami.  Wybudowany w latach  1884-1886 . W 1999 r. staraniem gminy Zielonki koszary szyjowe fortu zostały zaadaptowane na hotel „Twierdza”. W roku 2003 na wale artyleryjskim powstała strzelnica do strzelań dynamicznych; odbywają się tu Międzynarodowe Zawody w Strzelectwie Dynamicznym „Cracow Open”.

Fort 44a Pękowice i fort 45a Bibice - Oba forty zostały zbudowane wg projektu Emila Gołogórskiego w latach  1895-1897 . Pękowice to międzypolowy mały fort pancerny, obrony bliskiej, osłaniający prawe skrzydło fortu głównego „Tonie”. Bibice to również mały fort pancerny, którego celem była obrona międzypola fortów głównych: Zielonki i Węgrzce, poprzez ryglowanie doliny Bibiczanki. Aktualnie oba zaniedbane.

Fort pancerny 47a Węgrzce

Fort pancerny 47a Węgrzce z lat 1896-1902 i fort 47 Łysa Góra, z lat 1872-1878, przebudowany całkowicie na artyleryjski przed 1886 r. Po II wojnie oba forty pozostawały we władaniu wojska. Ich zwolnienie umożliwiło podjęcie w latach 2004–2005 gruntownej restauracji fortu „Węgrzce”, który obecnie pełni funkcję biurowca. Zachował się tu m.in. komplet elementów pancernych, artyleryjskie i obserwacyjne wieże pancerne, tarcze strzelnic karabinowych.

Izba Regionalna w Bibicach

Izba Regionalna w Bibicach. Bibice są znaczącym ośrodkiem podkrakowskiego folkloru, którego animatorem stała się Izba Regionalna założona w 1964 r., jako jedno z pierwszych muzeów wiejskich w kraju. Ekspozycja etnograficzna obejmuje elementy wystroju wiejskiej chaty i ludowego stroju, różnorodne meble i narzędzia oraz eksponaty związane z miejscowymi zwyczajami i obrzędami, a także prace miejscowych artystów ludowych. Uzupełniają ją kroniki i dokumenty, itp. zbiory dokumentujące historię wsi.

Izba Regionalna w Zielonkach

Od 2014 r. każdy turysta może zwiedzać, praktycznie codziennie, Izbę Regionalną w Zielonkach powstałą przy tut. Bibliotece Publicznej dzięki ogromnej życzliwości mieszkańców gminy, którzy ofiarowali na ten cel swoje rodzinne pamiątki i zbiory. W zbiorach Izby znajdują się ubiory dawnych mieszkańców Zielonek, w tym stroje krakowskie, a także elementy dawnego sprzętu domowego codziennego użytku, dewocjonalia, skrzynie wianne oraz szereg innych eksponatów. Trzon ekspozycji stanowi zbiór oleodruków pochodzących z przełomu XIX/XX wieku, a wśród nich obraz olejny na płótnie Matki Bożej Częstochowskiej, pochodzący z końca XIX w. Zwiedzający szczególną uwagę zapewne też zwrócą na niezwykłe, pełne kolorów i radości obrazy Katarzyny Gawłowej. 

Obelisk poświęcony Kościuszkowcom w Bosutowie
Obelisk w miejscu domu Stanisława Wyspiańskiego

Miejsca związane ze znanymi Polakami: Pamiątką po obozie, jaki założył na terenie Bosutowa Tadeusz Kościuszko podczas Insurekcji w okresie 6-24 IV 1794 r., jest obelisk. Wzniesiono go w 1894 r., w 100-rocznicę bitwy pod Racławicami. Z kolei w Węgrzcach miejsce nieistniejącego już domu Stanisława Wyspiańskiego, gdzie spędził on ostatnie miesiące życia, również upamiętniono obeliskiem.