Zobacz mapy

realizowanego projektu

Pobierz aplikację

mobilną na swój telefon

Atrakcje

przyrodnicze i zabytki

Kalendarz imprez

w naszej gminie

Szlaki turystyczne

zobacz szlaki

Gdzie zjeść i spać?

Informator turystyczny

Obiekty

sportowe, rekreacyjne, dla dzieci

Polecane strony

przydatne linki

Atrakcje - Przyroda

Gmina Zielonki pod lupą przyrodnika

Dr Kazimierz Walasz opracował w 2011 roku inwentaryzację zasobów przyrodniczych gminy Zielonki. Wysoko ocenił jej walory przyrodnicze. - 40 dni przemierzałem gminę na piechotę. Najbardziej urzekły mnie krajobrazy, widok. Z perspektywy gminy Zielonki Kraków najlepiej się prezentuje widokowo – dowiadujemy się od autora.


W gminie Zielonki dr Walasz zinwentaryzował obiekty obszarowe takie jak doliny rzeczne, wąwozy, zagajniki, odsłonięcia skalne, stawki. Obiektów krajobrazowo – przyrodniczych jest 63, przyrodniczo – krajobrazowych (czyli takich, w których walory przyrodnicze dominują nad krajobrazowymi) – 127. Miejsc rozrodu płazów, których naliczył 22, jest zdaniem autora zdecydowanie za mało, ponieważ płazy chronią obszary rolnicze przed owadami, a korzystne dla nich są małe akweny wodne. Terenów zieleni parkowej jest w gminie 20, w tym 11 miejsc związanych z obiektami Twierdzy Kraków – 5 fortów i 6 baterii. Korytarzy ekologicznych gwarantujących łączność ekologiczną między cennymi przyrodniczo obszarami bądź obiektami wyznaczył: 30 biegnących wzdłuż rzek i potoków oraz 76 lądowych, w tym 11 korytarzy głównych, 40 miejscowych i 25 siedliskowych.

- Nie spodziewałem się zobaczyć tylu pięknych, często bardzo małych wąwozów. W gminie jest zidentyfikowanych 19 drzew – pomników przyrody, spełniających kryteria m. in. wierzb, topól, olch może być i 200, i to rozrzuconych po całej gminie, tak że niemal każda wioska mogłaby się cieszyć swoim pomnikiem przyrody. Radziłbym wskazówki co do miejsc widokowych umieszczać na mapach, żeby łatwo było do nich dotrzeć, choćby tym, którzy lubią fotografować krajobrazy lub siebie na ich tle – powiedział „Wiadomościom” dr Kazimierz Walasz.

Geneza zamówienia opracowania wiąże się z negatywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Ojcowski Park Narodowy studium zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki. – Przy uzgadnianiu studium wiedza o tym, co i w jaki sposób należy chronić powinna być brana pod uwagę – mówi Barbara Jelonkiewicz-Zając, kierownik Referatu Planowania i Urbanistyki UG Zielonki. W planach zagospodarowania autor doradza uwzględnienie wytycznych: nie zasłanianie przestrzeni widokowej, nie dopuszczanie do fragmentacji obszarów, nie lokalizowanie zabudowy na wierzchowinach, dążenie do lokowania sieci elektroenergetycznych pod ziemią. Możliwość przemieszczania się organizmów żywych w ramach korytarzy ekologicznych można zapewnić choćby budując ogrodzenia siatkowe z pozostawionym 15 cm przepustem pod siatką.