Zobacz mapy

realizowanego projektu

Pobierz aplikację

mobilną na swój telefon

Atrakcje

przyrodnicze i zabytki

Kalendarz imprez

w naszej gminie

Szlaki turystyczne

zobacz szlaki

Gdzie zjeść i spać?

Informator turystyczny

Obiekty

sportowe, rekreacyjne, dla dzieci

Polecane strony

przydatne linki

"Widok na Zielonki- digitalizacja tras turystycznych w gminie  Zielonki"

Dzięki zaangażowaniu i współpracy Grupy Ekospołeczni  oraz Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz, w drugiej połowie 2021 roku zrealizowany został projekt  pn. „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki”.

Projekt został wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu. 

W ramach projektu, przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego, udało się zdigitalizować aż 11 tras (wszystkie trasy zostały nagrane w dwie strony, zatem łączna liczba nagrań wynosi 22). Trasy, które zostały nagrane, opisane i w formie filmów zamieszczone na stronach internetowych w znacznej części korespondują z tymi, opisanymi w Przewodniku rowerowym po gminie Zielonki (link do przewodnika: https://www.roweremprzezzielonki.pl/pobierz-aplika... ). 

Wirtualne trasy rowerowe, które oddaliśmy do Państwa dyspozycji to interaktywne prezentacje, w których znajdziecie Państwo materiały wideo, z tras pokazanych w obu kierunkach z profilami wysokościowymi, mapami, widokiem 3D wraz z wizualizacją stopnia nachylenia podjazdów i zjazdów, a także zestawienia parametrów tras czy też informacje o  czekających atrakcjach i istotnych punktach (np. parkingi, zabytki, miejsca odpoczynku, place zabaw) dostępnych na trasie.  

Zapraszamy na wirtualne eskapady po szlakach rowerowych naszej gminy. Wierzymy, że te materiały multimedialne pomogą Państwu ocenić atrakcyjność, poziom trudności naszych tras, a przede wszystkim zachęcą do niezapomnianych wypraw w teren.

Zdigitalizowane trasy gminy Zielonki  dostępne są tutaj:

1. https://ekospoleczni.zielonki.pl/trasy-rowerowe/

2. https://trassy.pl/reco/over/ex/nm/193/1529


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ w ramach realizacji działania „Widok na Zielonki – digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki” realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.