Zobacz mapy

realizowanego projektu

Pobierz aplikację

mobilną na swój telefon

Atrakcje

przyrodnicze i zabytki

Kalendarz imprez

w naszej gminie

Szlaki turystyczne

zobacz szlaki

Gdzie zjeść i spać?

Informator turystyczny

Obiekty

sportowe, rekreacyjne, dla dzieci

Polecane strony

przydatne linki

Od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez gminę Zielonki

W ramach zakończonego we wrześniu 2014 roku projektu, przeprowadzono kompleksową renowację szlaków rowerowych na terenie gminy Zielonki, oznakowano 84 km tras turystycznych oraz powstały 24 miejsca spoczynkowe dla turystów. Wartość projektu to 4 477 000 zł, dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniosło 3 155 000 zł. Natomiast 1 322 000 zł przeznaczyła gmina Zielonki z budżetu własnego.

Teren podkrakowskiej gminy Zielonki jest szczególnie atrakcyjny turystycznie. Z krakowskiego Rynku Głównego do granic gminy Zielonki jest zaledwie 6 km w linii prostej. Teren gminy w większości znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, tj. w obrębie Jurajskich Parków Krajobrazowych Dolinki Krakowskie, Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, a także w strefie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy wytyczono i oznaczono dziesięć szlaków rowerowych: czerwony (okrężny wiodący przez największe atrakcje), dwa niebieskie, zielony, żółty i pięć czarnych. Przez gminę przejść można trzema, tematycznymi szlakami pieszymi: Twierdzy Kraków, Orlich Gniazd i Kościuszki. Obszar jest bardzo atrakcyjny widokowo i przyrodniczo, a także posiada unikatowe obiekty fortyfikacji austriackiej i liczne zabytki. Spośród 34 ocalałych fortów Twierdzy Kraków, zlokalizowanych w Krakowie i jego okolicach, na terenie gminy Zielonki znajduje się ich aż pięć; natomiast wśród zabytków warto wymienić chociażby pierwsze od strony Krakowa Orle Gniazdo, czyli zamek w Korzkwi, czy dwór w Owczarach, będący przed wojną własnością wicepremiera II RP Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Gmina Zielonki to 19 miejscowości rozlokowanych malowniczo pomiędzy Krakowem a Ojcowskim Parkiem Narodowym: Batowice, Bibice, Bosutów, Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska i Zielonki, które zamieszkuje ponad 21 tys. mieszkańców.

Zapraszamy do gminy Zielonki!